Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen

Lijst Dedecker heeft aan haar afkorting LDD een nieuwe invulling gegeven. LDD staat vanaf nu voor 'Libertair, Direct, Democratisch'. De nieuwe baseline luidt: 'vrij en verantwoordelijk'. Dat is zaterdag bekendgemaakt tijdens de LDD-nieuwjaarsreceptie in Brussel.

Het was huidig voorzitter Lode Vereeck die de naamsverandering mocht bekendmaken.

Lijst Dedecker blijft  afgekort LDD, maar de letters staan voortaan voor Libertair, Direct en Democratisch. "Libertair staat voor een zo groot mogelijke individuele vrijheid en een zo klein mogelijke overheid. Direct staat voor de ongezouten aanpak en democratisch voor ons vertrouwen in referenda", legt Lode Vereeck uit.

Ook Jean-Marie Dedecker steunt de keuze voor libertair in plaats van liberaal. "Door het wanbeleid van Verhofstadt en zijn linkse aanhang is het woord liberaal bijna een vloek geworden", aldus Dedecker.

Dedecker opnieuw voorzitter

Vereeck verraste nadien door aan te kondigen dat hij zijn mandaat als voorzitter teruggeeft. Vereeck kreeg na de verkiezingsnederlaag bij de federale verkiezingen van 13 juni 2010 de opdracht om de partij beter te organiseren, het partijprogramma te actualiseren en de zoektocht naar een nieuwe naam af te ronden.

Die opdracht beschouwt Vereeck nu als volbracht. Hij geeft zijn mandaat daarom terug aan de partij en wil zich weer volop toeleggen op zijn rol als fractievoorzitter in het Vlaams parlement. Huidig statutair voorzitter en LDD-stichter Jean-Marie Dedecker wordt opnieuw partijvoorzitter.

De Test Aankoop van de politiek

Dat de naam Dedecker uit de partijnaam verdwijnt op een moment dat Jean-Marie Dedecker zelf opnieuw voorzitter wordt, kan vreemd overkomen, maar het was al langer de bedoeling om de partijnaam los te koppelen van de figuur van Dedecker.

"Dat Dedecker uit de partijnaam verdwijnt, lijkt respectloos, maar dat is het niet. Het is zeker niet om afstand te nemen of los te komen van Jean-Marie. Dat zou een verkeerde connclusie zijn", aldus Dedecker.

De partij is zich er van bewust dat ze zichzelf in de voet heeft geschoten door het interne geruzie op straat te gooien, maar hoopt er bij de verkiezingen van 2013 opnieuw te staan en wil zich de komende maanden profileren als 'de Test Aankoop van de politiek'.

Pleidooi voor bindend referendum

In de toespraken werd onder meer een pleidooi gehouden voor een bindend referendum over de autonomie van Vlaanderen. "Ik stel voor dat we het aan de mensen zelf vragen, maar dan aan allemaal. Zonder poespas, zonder theater, zonder bedrog, in een bindend referendum dat we nu organiseren", aldus Dedecker.

Zowel Vereeck als Dedecker gingen in hun speeches in op de politieke impasse. Vereeck viseerde daarbij vooral Groen!, sp.a en de Franstaligen. Sp.a-voorzitter Gennez bestempelde Vereeck als "Madame Oui" omdat zij toch alles zou goedkeuren om minister te worden.

Maar de scherpste boodschap reserveerde Vereeck voor de Franstaligen. "Zij zetten door hun koppige houding onze welvaart op het spel. Zij zijn het enige volk dat schrik heeft van zichzelf en meer bevoegdheden weigert. De Franstaligen moeten nu snel volwassen worden", aldus Vereeck.

LDD riep de N-VA nogmaals op om de onderhandelingen te staken. Vereeck wilde naar eigen zeggen niet meedoen aan het "N-VA-bashen", maar hij riep de Vlaams-nationalisten wel op kleur te bekennen en duidelijk te maken wat ze juist willen, nieuwe verkiezingen, oppositie of met de liberalen in de regering stappen.

Er was ook kritiek te horen op de Vlaamse ministers Ingrid Lieten en Joke Schauvliege in respectievelijk het dossier van de elektrische auto's en de nieuwe geluidsregels voor concertorganisatoren. Vereeck haalde ook nog uit naar het plan van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) om via een fonds gronden op te kopen in dure streken om er meer betaalbare woningen te realiseren.