Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt

Alle Tieltenaren ouder dan 16jaar, worden uitgenodigd om op zondag 20maart 2011 naar de stembus te gaan en daar hun mening uit te brengen over het al dan niet verkeersvrij houden van de Markt. Deze markt is op dit moment verkeersvrij, maar niet iedereen, vooral de handelaars niet, is daar blij mee.

Al meer dan een jaar woedt er een heftige discussie in Tielt over de vraag of de Markt nu verkeersvrij moet blijven of niet. Ook het stadsbestuur blies warm en koud: bij het einde van de werken, begin juli 2008 bleef hij eerst een tijdje afgesloten, maar vanaf september 2008 kwam er, vooral onder impuls van een aantal misnoegde handelaren, wel weer verkeer, alleen was helemaal niet duidelijk of die openstelling tijdelijk was of niet.

Er ontstond een spontane protestbeweging van mensen die voor een verkeersvrije Markt pleitten, en de gelijkgestemden verenigden zich in de actiegroep 't is Spel op de Markt'. Belangrijkste oproep van de actiegroep aan het stadsbestuur: maak eens en voor altijd duidelijk: wordt de Markt nu verkeersvrij of niet ? Aangezien op hun oproep om een duidelijk antwoord maar geen antwoord kwam, besliste de actiegroep dan maar om handtekeningen in te zamelen om een volksraadpleging over deze kwestie af te dwingen.

Dit referendum werd uiteindelijk goedgekeurd en zal plaatsvinden op 20 maart 2011. Alle inwoners van Tielt die minstens 16 jaar zijn, zullen hun stem kunnen uitbrengen. De vraag die moet beantwoord worden is: 

"Wenst u dat er vanuit de Bruggestraat en de Kortrijkstraat opnieuw verkeer richting Nieuwstraat toegelaten wordt?"

De stemming is niet verplicht en er moeten minstens 3.000 stemmers opdagen, anders is het referendum niet geldig.

Bronnen en artikels in de media: