Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod

Het verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod ... dank zij het verzamelen van meer dan 15.000 handtekeningen. We krijgen dan de gelegenheid om ons verzoekschrift toe te lichten. Jef Sleeckx zal in naam van Georges Debunne aan de commissie uitleggen waarom wij een debat en een volksraadpleging willen over die grondwet, waarom wij denken dat men de democratie aan het verkrachten is, welke bezorgdheid er bestaat onder de bevolking over de Europese politiek.   Het spreekt vanzelf dat we hier met zoveel mogelijk moeten aanwezig zijn.


Gisteren, donderdag 27-10-05, was er eerst een openbaar deel van de commissie buitenland van het Vlaams Parlement, waar minister Bourgeois een (blabla-)toelichting gaf bij het decreet over de goedkeuring van de Europese grondwet. We waren er met een goede delegatie aanwezig, waaronder Georges Debunne, Jef Sleeckx en Lode Van Outrive zelf en een vijftiental medestanders. Het gevulde publieksgedeelte zal de commissieleden zeker niet ontgaan zijn! Laten we ze maar zoveel mogelijk op de vingers blijven kijken!   Daarna was er een gedeelte van de commissiezitting die voor ons publiek gesloten was, en waar de verdere agenda werd opgesteld over de grondwetbespreking.
Het belangrijkste hiervan is dat ons verzoekschrift op dinsdag 8 november aan bod komt. Het is de enige garantie die wij hebben, dank zij het verzamelen van meer dan 15.000 handtekeningen. We krijgen dan de gelegenheid om ons verzoekschrift toe te lichten. Dit betekent dat Jef Sleeckx in naam van Georges Debunne zal aan de commissie uitleggen waarom wij een debat en een volksraadpleging willen over die grondwet, waarom wij denken dat men de democratie aan het verkrachten is, welke bezorgdheid er bestaat onder de bevolking over de Europese politiek.   Het spreekt vanzelf dat we hier met zoveel mogelijk moeten aanwezig zijn.
Als het je enigzins mogelijk is, KOM DAN OP DINSDAG 8 NOVEMBER TE 15 u NAAR HET VLAAMS PARLEMENT. De commissievergadering gaat door in de Hans Memlingzaal op de tweede verdieping van het Vlaams Parlementsgebouw. Je moet binnengaan via de bezoekersingang, Leuvenseweg 27 (kaartje zie    http://www.vlaamsparlement.be/vpWeb/p3app/htmlpages/vp/Bezoek/ToegangTotHetParlement/ToegangParlement.html)
NB: Er is eerst een ander onderwerp aan bod, van 14u tot ongeveer 15u. NB: Wie aankomt als de vergadering reeds bezig is, kan zonder probleem de vergaderzaal binnengaan.   Voor het goede begrip: met deze zitting op 8 november heeft de commissie voldaan aan de wettelijke verplichtingen die uit onze petitie voortvloeien. Meer moeten ze niet doen. Wij vragen in het verzoekschrift wel om een grondig debat en een raadpleging van de bevolking, maar ook met 15.000 handtekeningen zijn ze niet verplicht dit te doen, en we zijn niet zo naief te geloven dat ze dit zullen doen.
Nu zijn er wel hoorzittingen over de grondwet op 10 november, eventueel voortgezet op 17 november. Deze  zijn er op voorstel van leden van de commissie, maar wie ze hierop uitnodigen beslissen ze zelf. Wij zullen aan alle fracties (behalve VB) een lijstje overmaken met woordvoerders die wij belangrijk achten uit de syndicale, sociale en vredesbeweging, en dan zullen de partijen oordelen of ze het nuttig achten die te horen... Nogmaals: alleen op 8 november zijn we zeker dat we zelf het woord kunnen voeren, wat op 10 en 17 november gebeurt beslissen de partijen. Vandaar dus het belang om er te zijn op 8 november!     Hartelijke groet en hopelijk tot 8 november,
Herman Michiel