Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis

Op zondag 16 januari 2011 konden de inwoners van het Oost-Vlaamse Zulte hun stem uitbrengen bij een volksraadpleging over de locatie van het nieuwe gemeentehuis in de deelgemeente Olsene. Om tot een telling te komen moesten minstens 3000 inwoners opdagen. Dit aantal werd ruimschoots gehaald en een overgrote meerderheid stemde tegen een nieuw gemeentehuis in Olsene.

In totaal waren 12.000 van de 15.000 inwoners van Zulte stemgerechtigd (16+). Zij mochten antwoorden met ja of neen op volgende vraag: 

"Gaat u akkoord dat er een nieuw administratief centrum (gemeentehuis) gebouwd wordt op de hoek (N43 - Centrumstraat) van het huidig kerkplein van Olsene (Willem van Olseneplein)?"

Maar liefst 4.758 inwoners (84%) stemden TEGEN een verhuis van het gemeentehuis naar Olsene. Daartegenover stonden 807 inwoners (16%) die een verhuis wel zagen zitten.

De burgemeester, Henk Heyerick, betreurt het resultaat, en haalt ook aan dat deze 4.758 neen-stemmers "slechts" 40% van de stemgerechtigde inwoners representeren, maar zegt toch de uitslag te zullen respecteren.

"We hebben eerlijk gecommuniceerd en de voordelen en de nadelen van het project uitgelegd op verschillende info-avonden", zegt Heyerick.

"Blijkbaar is 38 procent van de stemgerechtigde inwoners echter niet te vinden voor een herinrichting van de Olsense dorpskern. Dat betekent wel dat er geen vernieuwde dorpskern komt, geen seniorenflats en geen nieuwe handelszaken in het centrum van Olsene. Het gemeentehuis blijft dus op de huidige locatie. Vanaf volgende week kunnen de ontwerpers aan het werk om een visie te ontwikkelen voor de huidige site."

Bronnen en media: